iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 25. 11. 2017 02:46:21

Nalezeno 28 záznamů.Poslední změna: 22.11.2017 20:31:13

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1. 2. 2017 10/2017 Oznámení ÚZSVM 22.2.2017 31.12.2017 22.2.2017 3 dokumenty
Obecně závazné vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 13/2010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 8.12.2010 31.12.2017 8.12.2010 dokument PDF (54 kB)
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2016 13/2017 Výroční zpráva Obec Mysliboř 1.3.2017 1.3.2019 1.3.2017 dokument PDF (378 kB)
Vyhlášení výzvy MAS Telčsko - OPZ_Zaměstnanost 15/2017 Oznámení MAS Telčsko 22.11.2017 22.12.2017 22.11.2017 dokument PDF (700 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2017 18/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2017 - 2019 19/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtových opatřeních Mikroregionu Telčsko v roce 2017 20/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu - DSO Plynofikace obcí Podyjí 22/2017 Oznámení DSO Plynofikace obcí 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (118 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2017 24/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (25 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2016 - 2019 25/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (27 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 27/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 5.4.2017 31.12.2017 5.4.2017 dokument PDF (21 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2016 31/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 26.4.2017 30.6.2018 26.4.2017 dokument PDF (27 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 53/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 6.7.2017 31.12.2017 6.7.2017 dokument PDF (34 kB)
Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 54/2017 Návrh závěrečného úč Obec Mysliboř 6.7.2017 30.6.2018 6.7.2017 dokument PDF (138 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor 62/2017 Záměr obce - majetek Obec Mysliboř 23.8.2017 31.12.2017 23.8.2017 dokument PDF (18 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 66/2016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 13.12.2016 31.12.2017 13.12.2016 dokument PDF (44 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1.8.2017 74/2017 Oznámení ÚZSVM 13.9.2017 31.8.2018 13.9.2017 4 dokumenty
Schválené rozpočtové opatření č. 3 80/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 16.10.2017 31.12.2017 16.10.2017 dokument PDF (41 kB)
E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu dřevin 82/2017 Oznámení E.ON 16.10.2017 30.11.2017 16.10.2017 dokument PDF (27 kB)
Záměr prodeje pozemků 86/2017 Záměr obce - majetek Obec Mysliboř 8.11.2017 20.12.2017 8.11.2017 3 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 87/2017 Doruč. veř. vyhl. MZE 8.11.2017 27.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (274 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 1111.2017 88/2017 Zápisy Zastupitelstva Obec Mysliboř 14.11.2017 30.11.2017 14.11.2017 dokument PDF (61 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2018, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 DSO plynofikace obcí "PODYJÍ" 89/2017 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 15.11.2017 18.12.2017 15.11.2017 dokument PDF (222 kB)
Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko 4.12.2017 90/2017 Konání Zastupitelstva Mikroregion Telčsko 18.11.2017 4.12.2017 18.11.2017 dokument PDF (188 kB)
Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2018 91/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 18.11.2017 4.12.2017 18.11.2017 dokument PDF (340 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko 2019 - 2021 92/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 18.11.2017 4.12.2017 18.11.2017 dokument PDF (347 kB)
Vyhlášení výzvy MAS Telčsko - OPZ_Sociální služby 93/2017 Oznámení MAS Telčsko 18.11.2017 20.12.2017 18.11.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Vyhlášení výzvy MAS Telčsko - OPZ_Prorodinná opatření 94/2017 Oznámení MAS Telčsko 18.11.2017 20.12.2017 18.11.2017 dokument PDF (375 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.