Stav k 28. 5. 2024 3.26

Nalezeno 48 záznamů. Poslední změna: 26. 5. 2024 9:52:17
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 5. června 2024 42/2024 Konání Zastupitelstva Obec Mysliboř 26.05.2024 05.06.2024 26.05.2024 dokument PDF
Veřejná vyhláška - Ozn. o konání veřejného projednání a doručení návrhu Akt. č. 10 Zásad územ. rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnoc 41/2024 Doruč. veř. vyhl. Krajský úřad Kraje V 26.05.2024 09.06.2024 26.05.2024 dokument PDF
SVaK Jihlavsko - návrh závěrečného účtu za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 40/2024 Návrh závěrečného úč SVaK Jihlava 22.05.2024 31.07.2024 22.05.2024 2 dokumenty
Pozvánka na 74. VH DSO "Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko" 39/2024 Konání Zastupitelstva SVaK Jihlavsko 22.05.2024 06.06.2024 22.05.2024 dokument PDF
Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mysliboř 38/2024 Doruč. veř. vyhl. Městský úřad Telč 20.05.2024 04.07.2024 20.05.2024 dokument PDF
Oznámení o době a místě konánívoleb do Evropského parlamentu 2024 37/2024 Oznámení Obec Mysliboř 18.05.2024 08.06.2024 18.05.2024 dokument PDF
Prodej nosných kuřic, 29. května 2024 v 8:30 hod. u hasičské zbrojnice 36/2024 Oznámení Obec Mysliboř 13.05.2024 29.05.2024 13.05.2024 dokument PDF
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 35/2024 Doruč. veř. vyhl. Krajský úřad Kraje V 12.05.2024 10.06.2024 12.05.2024 dokument PDF
SVaK JI - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro volné a stočné za rok 2023 34/2024 Oznámení SVaK Jihlavsko 05.05.2024 31.12.2024 05.05.2024 dokument PDF
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024 33/2024 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 28.04.2024 31.01.2025 28.04.2024 dokument PDF
Návrh závěrečného účtu obce Mysliboř za rok 2023, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023 32/2024 Návrh závěrečného úč Obec Mysliboř 28.04.2024 31.07.2024 28.04.2024 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 - hromadné předpisné seznamy 30/2024 Doruč. veř. vyhl. Finanční správa 24.04.2024 03.06.2024 24.04.2024 dokument PDF
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK pro EP 2024 29/2024 Oznámení Obec Mysliboř 23.04.2024 08.06.2024 23.04.2024 dokument PDF
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise do volby do EP 2024 28/2024 Oznámení Obec Mysliboř 23.04.2024 08.06.2024 23.04.2024 dokument PDF
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 27/2024 Infomace z radnice Obec Mysliboř 23.04.2024 31.12.2025 23.04.2024 dokument PDF
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 24/2024 Oznámení Obec Mysliboř 07.04.2024 08.06.2024 07.04.2024 dokument PDF
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 23/2024 Oznámení Obec Mysliboř 07.04.2024 08.06.2024 07.04.2024 dokument PDF
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2023 22/2023 Oznámení o zveřejněn Mikroregion Telčsko 24.03.2024 31.07.2025 24.03.2024 dokument PDF
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zvřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2024 21/2024 Oznámení o zveřejněn Mikroregion Telčsko 24.03.2024 31.01.2025 24.03.2024 dokument PDF
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 16/2024 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 05.03.2024 31.01.2025 05.03.2024 dokument PDF
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2023 14/2024 Výroční zpráva Obec Mysliboř 27.02.2024 31.12.2027 27.02.2024 dokument PDF
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 8 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 05.02.2024 31.01.2025 05.02.2024 dokument PDF
Prodej drůbeže - DRŮBEŽÍ ZÁSILKOVÁ SLUŽBA AŽ DO DOMU 5/2024 Oznámení Gallus Extra s.r.o. 20.01.2024 17.10.2024 20.01.2024 dokument PDF
DSO PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ“ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu 75/2023 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 28.12.2023 31.01.2028 28.12.2023 dokument PDF
SVaK Jihlavsko - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024 74/2023 Rozp. a hosp. obce SVaK Jihlavsko 18.12.2023 31.01.2025 18.12.2023 dokument PDF
SVaK Jihlavsko - Ozn. o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2027 73/2023 Rozp. a hosp. obce SVaK Jihlavsko 18.12.2023 31.12.2027 18.12.2023 dokument PDF
SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE MYSLIBOŘ NA LÉTA: 2025, 2026, 2027, 2028 72/2023 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 12.12.2023 31.01.2029 12.12.2023 dokument PDF
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2024 71/2023 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 12.12.2023 31.01.2025 12.12.2023 dokument PDF
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024 70/2023 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 12.12.2023 31.12.2024 12.12.2023 2 dokumenty
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř o místním poplatku za obecní systém 69/2023 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 12.12.2023 31.12.2033 12.12.2023 2 dokumenty
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř o místním poplatku ze psů 68/2023 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 12.12.2023 31.12.2033 12.12.2023 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2022 42/2023 Schválený ZÚ Mikroregion Telčsko 03.07.2023 31.07.2024 03.07.2023 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet Obce Mysliboř za rok 2022, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 40/2023 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 26.06.2023 31.07.2024 26.06.2023 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SVaK za rok 2022 39/2023 Oznámení SVaK Jihlava 22.06.2023 31.07.2024 22.06.2023 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 a střednědob. výhledu na roky 2023 - 2025 5/2023 Oznámení Mikroregion Telčsko 19.01.2023 31.01.2025 19.01.2023 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění/uložení povinně zveřejňovaných dokumentů 5/2022 Oznámení Obec Mysliboř 04.01.2022 31.12.2030 04.01.2022 dokument PDF
SVaK Jihlavsko - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025 4/2022 Oznámení SVaK Jihlavsko 04.01.2022 31.12.2025 04.01.2022 2 dokumenty
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ“ - Oznámení o zveřejnění 3/2021 Oznámení DSO Plynofikace obcí 04.01.2022 31.12.2025 04.01.2022 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 65/2021 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 12.12.2021 31.12.2025 12.12.2021 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 a střednědob. výhledu na roky 22-24 DSO PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ 5/2021 Oznámení DSO Plynofikace obcí 13.01.2021 31.12.2024 13.01.2021 dokument PDF
Schválený stednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2021 - 2024 89/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 15.12.2019 31.12.2024 15.12.2019 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 86/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 04.12.2019 31.12.2025 04.12.2019 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy , třídění, 85/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 04.12.2019 31.12.2025 04.12.2019 dokument PDF
GDPR - změna telefonního čísla, uvedení kontaktní osoby 72/2019 Oznámení Obec Mysliboř 23.10.2019 31.12.2025 23.10.2019 dokument PDF
Zásady zpracování osobních údajů 54/2019 Oznámení Obec Mysliboř 03.07.2019 31.12.2025 03.07.2019 dokument PDF
Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Mysliboř 54/2018 Oznámení Obec Mysliboř 24.05.2018 31.12.2025 24.05.2018 2 dokumenty
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2015 23/2015 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 28.05.2015 31.12.2025 28.05.2015 dokument PDF
Veřejnoprávní smlouva (ISÚI) 37/2011 Veřejnoprávní smlouvy Město Telč 20.10.2011 31.12.2030 20.10.2011 dokument PDF