iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 29. 5. 2017 18:58:11

Nalezeno 16 záznamů.Poslední změna: 24.5.2017 21:09:08

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí za rok 2017, inf. letáky 32/2017 Doruč. veř. vyhl. Finanční úřad pro Kr 26.4.2017 30.5.2017 26.4.2017 3 dokumenty
Obecně závazné vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 13/2010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 8.12.2010 31.12.2017 8.12.2010 dokument PDF (54 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 66/2016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 13.12.2016 31.12.2017 13.12.2016 dokument PDF (44 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtových opatřeních Mikroregionu Telčsko v roce 2017 20/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu - DSO Plynofikace obcí Podyjí 22/2017 Oznámení DSO Plynofikace obcí 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (118 kB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 37/2017 Oznámení Obec Mysliboř 10.5.2017 30.6.2017 10.5.2017 dokument PDF (28 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2017 - 2019 19/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Informace o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 34/2017 Oznámení Zeměměřický úřad 26.4.2017 31.5.2017 26.4.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Rozhodnutí-povolení uzavírky I/23 Telč-Stranná 3/2017 Oznámení Krajský úřad Kraje V 26.4.2017 31.8.2017 26.4.2017 dokument PDF (215 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2016 31/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 26.4.2017 30.6.2018 26.4.2017 dokument PDF (27 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1. 2. 2017 10/2017 Oznámení ÚZSVM 22.2.2017 31.12.2017 22.2.2017 3 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2017 18/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 27/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 5.4.2017 31.12.2017 5.4.2017 dokument PDF (21 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2017 24/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (25 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2016 - 2019 25/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (27 kB)
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2016 13/2017 Výroční zpráva Obec Mysliboř 1.3.2017 1.3.2019 1.3.2017 dokument PDF (378 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.