Stav k 5. 2. 2023 16.13

Nalezeno 34 záznamů. Poslední změna: 27. 1. 2023 14:57:01
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Záměr pachtu obecního majetku (zemědělské pozemky) 9/2023 Záměr obce - majetek Obec Mysliboř 27.01.2023 01.03.2023 27.01.2023 2 dokumenty
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2023, 7. 2. 2023, 10:00 hod. 8/2023 Konání Zastupitelstva Krajský úřad Kraje V 27.01.2023 07.02.2023 27.01.2023 dokument PDF
Varování Policie ČR - upozornění n a podvody 7/2023 Oznámení Policie ČR 26.01.2023 31.03.2023 26.01.2023 2 dokumenty
ČISTÁ V YSOČINA 2023 6/2023 Oznámení Kraj Vysočina 26.01.2023 23.04.2023 26.01.2023 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 a střednědob. výhledu na roky 2023 - 2025 5/2023 Oznámení Mikroregion Telčsko 19.01.2023 31.01.2025 19.01.2023 dokument PDF
SVaK JI - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 3/2023 Oznámení SVaK Jihlavsko 03.01.2023 31.01.2024 03.01.2023 dokument PDF
SvaK JI - Ozn. o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026 2/2023 Oznámení SVaK Jihlavsko 03.01.2023 31.01.2024 03.01.2023 dokument PDF
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2023 91/2022 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 18.12.2022 31.01.2024 18.12.2022 dokument PDF
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 67/2022 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 17.09.2022 31.03.2023 17.09.2022 dokument PDF
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 66/2022 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 11.09.2022 31.03.2023 11.09.2022 dokument PDF
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci, akt. ke dni 1. 8. 2022 65/2022 Oznámení ÚZSVM 10.09.2022 31.03.2023 10.09.2022 2 dokumenty
SVaK Jihlavsko - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 45/2022 Schválený ZÚ SVaK Jihlava 18.06.2022 31.07.2023 18.06.2022 dokument PDF
Schválený závěrečný účet obce Mysliboř za rok 2021 vč. Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021 42/2022 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 11.06.2022 31.07.2023 11.06.2022 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2021 + Ozn. o zveřejnění 40/2022 Schválený ZÚ Mikroregion Telčsko 24.05.2022 31.07.2023 24.05.2022 3 dokumenty
Poskytnuté informace 2022 - neviditelný vlak a kolaborace s vrahounským režimem VOZu v Čechách 35/2022 Svobodný přístup k i Obec Mysliboř 14.05.2022 31.12.2023 14.05.2022 2 dokumenty
Poskytnuté informace 2022 - Legální způsob boje 32/2022 Svobodný přístup k i Obec Mysliboř 30.04.2022 31.12.2023 30.04.2022 2 dokumenty
Poskytnuté informace 2022 - Nezákonné zneužívání státní moci proti svobodě slova 31/2022 Svobodný přístup k i Obec Mysliboř 30.04.2022 31.12.2023 30.04.2022 2 dokumenty
SVaK Jihlava - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření na rok 2022 29/2022 Oznámení SVaK Jihlava 30.04.2022 31.03.2023 30.04.2022 dokument PDF
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 26/2022 Oznámení Obec Mysliboř 21.04.2022 30.04.2023 21.04.2022 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění/uložení povinně zveřejňovaných dokumentů 5/2022 Oznámení Obec Mysliboř 04.01.2022 31.12.2030 04.01.2022 dokument PDF
SVaK Jihlavsko - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025 4/2022 Oznámení SVaK Jihlavsko 04.01.2022 31.12.2025 04.01.2022 2 dokumenty
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ“ - Oznámení o zveřejnění 3/2021 Oznámení DSO Plynofikace obcí 04.01.2022 31.12.2025 04.01.2022 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 65/2021 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 12.12.2021 31.12.2025 12.12.2021 dokument PDF
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2020 12/2021 Výroční zpráva Obec Mysliboř 24.02.2021 28.02.2023 24.02.2021 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 a střednědob. výhledu na roky 22-24 DSO PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ 5/2021 Oznámení DSO Plynofikace obcí 13.01.2021 31.12.2024 13.01.2021 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2023 DSO 1/2020 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 08.01.2020 31.12.2023 08.01.2020 dokument PDF
Schválený stednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2021 - 2024 89/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 15.12.2019 31.12.2024 15.12.2019 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 86/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 04.12.2019 31.12.2025 04.12.2019 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy , třídění, 85/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 04.12.2019 31.12.2025 04.12.2019 dokument PDF
GDPR - změna telefonního čísla, uvedení kontaktní osoby 72/2019 Oznámení Obec Mysliboř 23.10.2019 31.12.2025 23.10.2019 dokument PDF
Zásady zpracování osobních údajů 54/2019 Oznámení Obec Mysliboř 03.07.2019 31.12.2025 03.07.2019 dokument PDF
Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Mysliboř 54/2018 Oznámení Obec Mysliboř 24.05.2018 31.12.2025 24.05.2018 2 dokumenty
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2015 23/2015 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 28.05.2015 31.12.2025 28.05.2015 dokument PDF
Veřejnoprávní smlouva (ISÚI) 37/2011 Veřejnoprávní smlouvy Město Telč 20.10.2011 31.12.2030 20.10.2011 dokument PDF