iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 21. 10. 2021 11:25:56

Nalezeno 37 záznamů.Poslední změna: 18.10.2021 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejnoprávní smlouva (ISÚI) 37/2011 Veřejnoprávní smlouvy Město Telč 20.10.2011 31.12.2030 20.10.2011 dokument PDF (1,3 MB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2015 23/2015 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 28.5.2015 31.12.2025 28.5.2015 dokument PDF (69 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 66/2016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 13.12.2016 31.12.2021 13.12.2016 dokument PDF (44 kB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2019 - 2022 113/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2022 29.12.2017 dokument PDF (40 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 DSO Plynofikace 115/2017 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 29.12.2017 31.12.2021 29.12.2017 dokument PDF (134 kB) Alternativní uložení
Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Mysliboř 54/2018 Oznámení Obec Mysliboř 24.5.2018 31.12.2025 24.5.2018 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy č. j. 18918/2019-MZE-16212 22/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 9.4.2019 31.12.2022 9.4.2019 dokument PDF (210 kB) Alternativní uložení
Zásady zpracování osobních údajů 54/2019 Oznámení Obec Mysliboř 3.7.2019 31.12.2025 3.7.2019 dokument PDF (55 kB) Alternativní uložení
Poskytnuté informace v roce 2019 dle z. č. 106/1999 Sb. 60/2019 Oznámení Obec Mysliboř 21.8.2019 31.12.2022 21.8.2019 dokument PDF (43 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 63/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 4.9.2019 31.12.2022 4.9.2019 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
GDPR - změna telefonního čísla, uvedení kontaktní osoby 72/2019 Oznámení Obec Mysliboř 23.10.2019 31.12.2025 23.10.2019 dokument PDF (116 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy , třídění, 85/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 4.12.2019 31.12.2025 4.12.2019 dokument PDF (56 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 86/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 4.12.2019 31.12.2025 4.12.2019 dokument PDF (49 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 87/2019 Veřejná vyhláška MZE 15.12.2019 31.12.2022 15.12.2019 dokument PDF (208 kB) Alternativní uložení
Schválený stednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2021 - 2024 89/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 15.12.2019 31.12.2024 15.12.2019 dokument PDF (40 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2023 DSO 1/2020 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 8.1.2020 31.12.2023 8.1.2020 dokument PDF (130 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 2/2020 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 8.1.2020 31.12.2021 8.1.2020 dokument PDF (32 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2019 8/2020 Výroční zpráva Obec Mysliboř 26.2.2020 31.3.2022 26.2.2020 dokument PDF (36 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - MZe - odchylná opatření od ustanovení lesního zákona 22/2020 Doruč. veř. vyhl. MZE 3.4.2020 31.12.2022 3.4.2020 dokument PDF (259 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 46/2020 Doruč. veř. vyhl. MZE 29.7.2020 31.12.2022 29.7.2020 2 dokumenty
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2021 75/2020 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 23.12.2020 31.12.2021 23.12.2020 dokument PDF (27 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2021 3/2021 Oznámení Mikroregion Telčsko 6.1.2021 31.12.2021 6.1.2021 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 a střednědob. výhledu na roky 22-24 DSO PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ 5/2021 Oznámení DSO Plynofikace obcí 13.1.2021 31.12.2024 13.1.2021 dokument PDF (192 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2020 12/2021 Výroční zpráva Obec Mysliboř 24.2.2021 28.2.2023 24.2.2021 dokument PDF (101 kB) Alternativní uložení
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším opráv. os., kt. nejsou ozn. v KN dostatečně určitě 15/2021 Oznámení ÚZSVM 3.3.2021 31.12.2021 3.3.2021 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních Mikroregionu Telčsko na rok 2021 19/2021 Oznámení Obec Mysliboř 28.3.2021 31.12.2021 28.3.2021 dokument PDF (96 kB) Alternativní uložení
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 20/2021 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 6.4.2021 31.12.2021 6.4.2021 dokument PDF (53 kB) Alternativní uložení
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 22/2021 Oznámení Obec Mysliboř 29.4.2021 30.12.2022 29.4.2021 dokument PDF (214 kB) Alternativní uložení
Oznámení o schválení závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2020 30/2021 Schválený ZÚ Mikroregion Telčsko 13.6.2021 30.6.2022 13.6.2021 3 dokumenty
Úplná uzavírka silnice II/112 a II/406 31/2021 Oznámení Městský úřad Telč 13.6.2021 22.11.2021 13.6.2021 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet obce za rok 2020, Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 33/2021 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 13.6.2021 30.6.2022 13.6.2021 2 dokumenty
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci, akt. ke dni 1. 8. 2021 44/2021 Oznámení ÚZSVM 4.9.2021 31.3.2022 4.9.2021 4 dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 49/2021 Doruč. veř. vyhl. MZE 16.9.2021 31.12.2022 16.9.2021 2 dokumenty
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - změna podmínek pro uplatnění osvobozen 51/2021 Infomace z radnice Finanční úřad pro Kr 1.10.2021 28.2.2022 1.10.2021 dokument PDF (48 kB) Alternativní uložení
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 52/2021 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 9.10.2021 31.12.2021 1.10.2021 dokument PDF (38 kB) Alternativní uložení
Plánovaná výluka na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice, 23. a 24. 10. 2021 53/2021 Oznámení České dráhy 14.10.2021 24.10.2021 14.10.2021 dokument PDF (383 kB) Alternativní uložení
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, 25. 11. 2021 54/2021 Oznámení EG.D., a.s. 17.10.2021 25.11.2021 17.10.2021 dokument PDF (98 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.