iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 19. 9. 2019 23:52:19

Nalezeno 29 záznamů.Poslední změna: 18.9.2019 21:04:47

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejnoprávní smlouva (ISÚI) 37/2011 Veřejnoprávní smlouvy Město Telč 20.10.2011 31.12.2020 20.10.2011 dokument PDF (1,3 MB)
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčskona roky 2019 - 2021 109/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 20.12.2017 31.12.2020 20.12.2017 dokument PDF (24 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2019 - 2022 113/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2022 29.12.2017 dokument PDF (40 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 DSO Plynofikace 115/2017 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 29.12.2017 31.12.2021 29.12.2017 dokument PDF (134 kB)
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2017 17/2018 Výroční zpráva Obec Mysliboř 28.2.2018 28.2.2020 28.2.2018 dokument PDF (36 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2019 1/2019 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 2.1.2019 31.12.2019 2.1.2019 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu DSO Plynofikace obcí "Podyjí" na roky 2020 - 22 2/2019 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 2.1.2019 31.12.2019 2.1.2019 dokument PDF (133 kB)
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2019 4/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 5.1.2019 31.12.2019 5.1.2019 dokument PDF (39 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018 6/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 19.1.2019 31.12.2019 19.1.2019 dokument PDF (34 kB)
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2018 9/2019 Výroční zpráva Obec Mysliboř 27.2.2019 27.2.2021 27.2.2019 dokument PDF (36 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1.2.2019 16/2019 Oznámení Obec Mysliboř 13.3.2019 31.12.2019 13.3.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy č. j. 18918/2019-MZE-16212 22/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 9.4.2019 31.12.2022 9.4.2019 dokument PDF (210 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 25/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 9.4.2019 31.12.2019 9.4.2019 dokument PDF (22 kB)
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením 28/2019 Oznámení Ministerstvo vnitra 17.4.2019 31.12.2019 17.4.2019 dokument PDF (239 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 45/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 5.6.2019 31.12.2019 5.6.2019 dokument PDF (22 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 49/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 26.6.2019 31.12.2019 26.6.2019 dokument PDF (22 kB)
Schválený závěrečný účet obce Mysliboř za rok 2018, Zpráva o přezkumu za rok 2018 50/2019 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 26.6.2019 30.6.2020 26.6.2019 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2018 51/2019 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 26.6.2019 30.6.2020 26.6.2019 dokument PDF (28 kB)
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2019 Mikroregionu Telčsko 52/2019 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 26.6.2019 31.12.2019 26.6.2019 dokument PDF (28 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ“ za rok 2018 53/2019 Schválený ZÚ DSO Plynofikace obcí 3.7.2019 30.6.2020 3.7.2019 dokument PDF (130 kB)
Zásady zpracování osobních údajů 54/2019 Oznámení Obec Mysliboř 3.7.2019 31.12.2020 3.7.2019 dokument PDF (55 kB)
Poslední kolo kotlíkových dotací - harmonogram seminářů 57/2019 Oznámení Krajský úřad Kraje V 14.8.2019 31.10.2019 14.8.2019 dokument PDF (39 kB)
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - veřjené projednání návrh 58/2019 Doruč. veř. vyhl. Krajský úřad Kraje V 14.8.2019 23.9.2019 14.8.2019 dokument PDF (0,7 MB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1.8.2019 59/2019 Oznámení ÚZSVM 21.8.2019 31.12.2019 21.8.2019 3 dokumenty
Poskytnuté informace v roce 2019 dle z. č. 106/1999 Sb. 60/2019 Oznámení Obec Mysliboř 21.8.2019 31.12.2022 21.8.2019 dokument PDF (43 kB)
Hasičský záchranný sbor ČR - Bezpečnostní desatero 62/2019 Oznámení HZS ČR 28.8.2019 31.12.2019 28.8.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 63/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 4.9.2019 31.12.2022 4.9.2019 dokument PDF (195 kB)
Pojízdná prodejna Lapek - obnovení provozu od 9.9.2019 65/2019 Oznámení LAPEK , a.s. 4.9.2019 30.9.2019 4.9.2019 dokument PDF (37 kB)
Zápis zastupitelstva obce ze dne 5.9.2019 66/2019 Zápisy Zastupitelstva Obec Mysliboř 11.9.2019 30.9.2019 11.9.2019 dokument PDF (54 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.