iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 22. 2. 2018 15:44:13

Nalezeno 23 záznamů.Poslední změna: 21.2.2018 20:34:28

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Obecně závazné vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 13/2010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 8.12.2010 31.12.2018 8.12.2010 dokument PDF (54 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2015 23/2015 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 28.5.2015 31.12.2018 28.5.2015 dokument PDF (69 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 66/2016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 13.12.2016 31.12.2018 13.12.2016 dokument PDF (44 kB)
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2016 13/2017 Výroční zpráva Obec Mysliboř 1.3.2017 1.3.2019 1.3.2017 dokument PDF (378 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2016 31/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 26.4.2017 30.6.2018 26.4.2017 dokument PDF (27 kB)
Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 54/2017 Návrh závěrečného úč Obec Mysliboř 6.7.2017 30.6.2018 6.7.2017 dokument PDF (138 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1.8.2017 74/2017 Oznámení ÚZSVM 13.9.2017 31.8.2018 13.9.2017 4 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2018 108/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 20.12.2017 31.12.2018 20.12.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčskona roky 2019 - 2021 109/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 20.12.2017 31.12.2020 20.12.2017 dokument PDF (24 kB)
Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem 110/2017 Oznámení Finanční úřad pro Kr 20.12.2017 15.3.2018 20.12.2017 dokument PDF (139 kB)
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2018 112/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2018 29.12.2017 dokument PDF (39 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2019 - 2022 113/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2022 29.12.2017 dokument PDF (40 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 DSO Plynofikace 115/2017 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 29.12.2017 31.12.2021 29.12.2017 dokument PDF (134 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 1/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 10.1.2018 31.12.2018 10.1.2018 dokument PDF (24 kB)
Čistá Vysočina 2018 2/2017 Oznámení Kraj Vysočina 10.1.2018 28.2.2018 10.1.2018 dokument PDF (430 kB)
Zásilková drůbeží služba 3/2017 Oznámení Gallus Extra s.r.o. 10.1.2018 2.10.2018 10.1.2018 dokument PDF (207 kB)
Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí 21., 22.2.2018 5/2018 Oznámení Omnis Olomou, a. s. 31.1.2018 22.2.2018 31.1.2018 dokument PDF (130 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 7/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 31.1.2018 31.12.2018 31.1.2018 dokument PDF (31 kB)
Oznámení o obnově katastrálníhooperátu novým mapováním 8/2018 Oznámení KÚ, KP JI 4.2.2018 31.8.2018 4.2.2018 dokument PDF (64 kB)
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.2.2018 9/2018 Konání Zastupitelstva Obec Mysliboř 14.2.2018 22.2.2018 14.2.2018 dokument PDF (32 kB)
Přiznání k dani z příjmu za rok 2017 - informace 10/2018 Oznámení Finanční úřad pro Kr 14.2.2018 3.4.2018 14.2.2018 3 dokumenty
Veřejná vyhláška - V520 - výměna vedení 11/2018 Doruč. veř. vyhl. Krajský úřad Kraje V 14.2.2018 4.3.2018 14.2.2018 dokument PDF (178 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor pohostinství v budově č. p. 73 12/2018 Záměr obce - majetek Obec Mysliboř 21.2.2018 2.3.2018 21.2.2018 dokument PDF (29 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.