iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 4. 8. 2020 22:14:36

Nalezeno 38 záznamů.Poslední změna: 31.7.2020 20:18:05

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Schválený stednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2021 - 2024 89/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 15.12.2019 31.12.2024 15.12.2019 dokument PDF (40 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2023 DSO 1/2020 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 8.1.2020 31.12.2023 8.1.2020 dokument PDF (130 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - MZe - odchylná opatření od ustanovení lesního zákona 22/2020 Doruč. veř. vyhl. MZE 3.4.2020 31.12.2022 3.4.2020 dokument PDF (259 kB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2019 - 2022 113/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2022 29.12.2017 dokument PDF (40 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 87/2019 Veřejná vyhláška MZE 15.12.2019 31.12.2022 15.12.2019 dokument PDF (208 kB) Alternativní uložení
Poskytnuté informace v roce 2019 dle z. č. 106/1999 Sb. 60/2019 Oznámení Obec Mysliboř 21.8.2019 31.12.2022 21.8.2019 dokument PDF (43 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy č. j. 18918/2019-MZE-16212 22/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 9.4.2019 31.12.2022 9.4.2019 dokument PDF (210 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 46/2020 Doruč. veř. vyhl. MZE 29.7.2020 31.12.2022 29.7.2020 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 63/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 4.9.2019 31.12.2022 4.9.2019 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2019 8/2020 Výroční zpráva Obec Mysliboř 26.2.2020 31.3.2022 26.2.2020 dokument PDF (36 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 DSO Plynofikace 115/2017 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 29.12.2017 31.12.2021 29.12.2017 dokument PDF (134 kB) Alternativní uložení
GDPR - změna telefonního čísla, uvedení kontaktní osoby 72/2019 Oznámení Obec Mysliboř 23.10.2019 31.12.2021 23.10.2019 dokument PDF (116 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 2/2020 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 8.1.2020 31.12.2021 8.1.2020 dokument PDF (32 kB) Alternativní uložení
Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 vč. zprávy o přezkumu hospodaření 38/2020 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 3.6.2020 30.6.2021 3.6.2020 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019 45/2020 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 8.7.2020 30.6.2021 8.7.2020 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Plynofikace obcí PODYJÍ za rok 2019 44/2020 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 8.7.2020 30.6.2021 8.7.2020 2 dokumenty
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 29/2020 Oznámení Obec Mysliboř 15.4.2020 30.4.2021 15.4.2020 dokument PDF (216 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2018 9/2019 Výroční zpráva Obec Mysliboř 27.2.2019 27.2.2021 27.2.2019 dokument PDF (36 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva (ISÚI) 37/2011 Veřejnoprávní smlouvy Město Telč 20.10.2011 31.12.2020 20.10.2011 dokument PDF (1,3 MB) Alternativní uložení
Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Mysliboř 54/2018 Oznámení Obec Mysliboř 24.5.2018 31.12.2020 24.5.2018 2 dokumenty
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2020 88/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 15.12.2019 31.12.2020 15.12.2019 dokument PDF (38 kB) Alternativní uložení
Zásady zpracování osobních údajů 54/2019 Oznámení Obec Mysliboř 3.7.2019 31.12.2020 3.7.2019 dokument PDF (55 kB) Alternativní uložení
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 25/2020 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 12.4.2020 31.12.2020 12.4.2020 dokument PDF (33 kB) Alternativní uložení
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2020 20/2020 Oznámení Mikroregion Telčsko 3.4.2020 31.12.2020 3.4.2020 dokument PDF (41 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 86/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 4.12.2019 31.12.2020 4.12.2019 dokument PDF (49 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy , třídění, 85/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 4.12.2019 31.12.2020 4.12.2019 dokument PDF (56 kB) Alternativní uložení
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 91/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 27.12.2019 31.12.2020 27.12.2019 dokument PDF (35 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčskona roky 2019 - 2021 109/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 20.12.2017 31.12.2020 20.12.2017 dokument PDF (24 kB) Alternativní uložení
Nový tarif Veřejné dopravy Vysočiny 5/2020 Oznámení Krajský úřad Kraje V 19.2.2020 31.12.2020 19.2.2020 2 dokumenty
Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem 14/2020 Oznámení Obec Mysliboř 11.3.2020 31.12.2020 11.3.2020 dokument PDF (209 kB) Alternativní uložení
Železniční jízdní řád pro období 2019/2020 83/2019 Oznámení Krajský úřad Kraje V 4.12.2019 14.12.2020 4.12.2019 5 dokumentů
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci aktualizovaní k 1.2.2020 11/2020 Oznámení ÚZSVM 4.3.2020 30.9.2020 4.3.2020 3 dokumenty
Drůbežárna Mírovka - nabídky prodeje drůbeže na rok 2020 9/2020 Oznámení Drůbežárna Mírovka 26.2.2020 10.9.2020 26.2.2020 dokument PDF (565 kB) Alternativní uložení
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 21/2020 Oznámení MŽP 3.4.2020 31.8.2020 3.4.2020 2 dokumenty
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6.4.2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha 24/2020 Oznámení Krajský úřad Kraje V 8.4.2020 31.8.2020 8.4.2020 2 dokumenty
Záměr pronájmu nebytových prostor pohostinství v budově č. p. 73 42/2020 Záměr obce - majetek Obec Mysliboř 10.6.2020 31.8.2020 10.6.2020 dokument PDF (18 kB) Alternativní uložení
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 47/2020 Oznámení Krajský úřad Kraje V 29.7.2020 31.8.2020 29.7.2020 2 dokumenty
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 6.8.2020 48/2020 Konání Zastupitelstva Obec Mysliboř 29.7.2020 6.8.2020 29.7.2020 dokument PDF (35 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.