iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 24. 9. 2018 23:08:20

Nalezeno 30 záznamů.Poslední změna: 21.9.2018 19:49:13

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Týden pěstounství v Kraji Vysočina 79/2018 Pozvánka Kraj Vysočina 12.9.2018 5.10.2018 12.9.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018 78/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 12.9.2018 31.12.2018 12.9.2018 dokument PDF (33 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Mysliboř 77/2018 Oznámení Obec Mysliboř 12.9.2018 6.10.2018 12.9.2018 dokument PDF (26 kB)
Výlukový jízdní řád od 7.9.2018 do 29.9.2018 (Sedlejov - Slavonice) 75/2018 Oznámení GŘČD 5.9.2018 29.9.2018 5.9.2018 2 dokumenty
Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlstníky lesů 73/2018 Oznámení MZE 29.8.2018 30.9.2018 29.8.2018 dokument PDF (427 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1.8.2018 72/2018 Oznámení ÚZSVM 28.8.2018 28.2.2019 28.8.2018 2 dokumenty
Jmenování zaspisovatele okrskové volební komise pro volby zastupitelstva obce Mysliboř konané ve dnech 5. a 6.10.2018 69/2018 Oznámení Obec Mysliboř 25.8.2018 6.10.2018 25.8.2018 dokument PDF (32 kB)
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018 66/2018 Oznámení Obec Mysliboř 1.8.2018 6.10.2018 1.8.2018 dokument PDF (23 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby zastupitelstva obce Mysliboř konané ve dnech 5. a 6.10.2018 65/2018 Oznámení Obec Mysliboř 1.8.2018 6.10.2018 1.8.2018 dokument PDF (23 kB)
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 61/2018 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 27.6.2018 30.6.2019 27.6.2018 2 dokumenty
Novinky ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1.7.2018 57/2018 Oznámení Městský úřad Telč 9.6.2018 30.9.2018 9.6.2018 2 dokumenty
Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Mysliboř 54/2018 Oznámení Obec Mysliboř 24.5.2018 31.12.2018 24.5.2018 2 dokumenty
Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro komunální volby v roce 2018 53/2018 Usnes. Zastupitelstva Obec Mysliboř 24.5.2018 30.11.2018 10.5.2018 dokument PDF (26 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018 52/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Myliboř 23.5.2018 31.12.2018 23.5.2018 dokument PDF (23 kB)
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2018 50/2018 Oznámení Mikroregion Telčsko 23.5.2018 31.12.2018 23.5.2018 dokument PDF (24 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastnci akt. stav k 18/2018 Oznámení ÚZSVM 28.2.2018 31.12.2018 28.2.2018 3 dokumenty
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2017 17/2018 Výroční zpráva Obec Mysliboř 28.2.2018 28.2.2020 28.2.2018 dokument PDF (36 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2018 13/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 28.2.2018 31.12.2018 28.2.2018 dokument PDF (31 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 7/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 31.1.2018 31.12.2018 31.1.2018 dokument PDF (31 kB)
Zásilková drůbeží služba 3/2017 Oznámení Gallus Extra s.r.o. 10.1.2018 2.10.2018 10.1.2018 dokument PDF (207 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 1/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 10.1.2018 31.12.2018 10.1.2018 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 DSO Plynofikace 115/2017 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 29.12.2017 31.12.2021 29.12.2017 dokument PDF (134 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2019 - 2022 113/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2022 29.12.2017 dokument PDF (40 kB)
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2018 112/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2018 29.12.2017 dokument PDF (39 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčskona roky 2019 - 2021 109/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 20.12.2017 31.12.2020 20.12.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2018 108/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 20.12.2017 31.12.2018 20.12.2017 dokument PDF (24 kB)
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2016 13/2017 Výroční zpráva Obec Mysliboř 1.3.2017 1.3.2019 1.3.2017 dokument PDF (378 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 66/2016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 13.12.2016 31.12.2018 13.12.2016 dokument PDF (44 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2015 23/2015 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 28.5.2015 31.12.2018 28.5.2015 dokument PDF (69 kB)
Obecně závazné vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 13/2010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 8.12.2010 31.12.2018 8.12.2010 dokument PDF (54 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.