iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 25. 5. 2016 14:53:46

Nalezeno 13 záznamů.Poslední změna: 22.5.2016 21:16:10

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dražební vyhlášky - elektronická dražba dobrovolná - Jednota Mysliboř 31/2016 Dražební vyhlášky PROKONZULTA, a.s. 17.5.2016 21.6.2016 17.5.2016 6 dokumentů
Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Telčsko 30/2016 Konání Zastupitelstva Mikroregion Telčsko 17.5.2016 6.6.2016 17.5.2016 dokument PDF (373 kB)
Cestovní doklady pro děti 29/2016 Dokumenty MV ČR 15.5.2016 30.6.2016 15.5.2016 dokument PDF (536 kB)
VV - Zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivu Aktualizace č. 2 Zásad územníh 28/2016 Doruč. veř. vyhl. Krajský úřad Kraje V 15.5.2016 22.6.2016 15.5.2016 dokument PDF (121 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor pohostinství v budově č. p. 73 26/2016 Záměr obce - majetek Obec Mysliboř 11.5.2016 27.5.2016 11.5.2016 dokument PDF (18 kB)
Mikroregion Telčsko - návrh závěrečného účtu, účetní závěrky vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 25/2016 Návrh závěrečného úč Mikroregion Telčsko 8.5.2016 6.6.2016 8.5.2016 4 dokumenty
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 22/2016 Dokumenty Obec Mysliboř 1.5.2016 1.6.2016 1.5.2016 dokument PDF (42 kB)
Rozbor vody ze soukromé studny 21/2016 Nabídka Zdravotní ústav se s 1.5.2016 10.6.2016 1.5.2016 dokument PDF (263 kB)
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu + další info 19/2016 Doruč. veř. vyhl. Obec Mysliboř 27.4.2016 1.6.2016 27.4.2016 3 dokumenty
Seznam vlastníků nemovitostí, které nejsou v KN označeni dostatečně určitě 10/2016 Oznámení ÚZSVM 6.3.2016 30.6.2016 6.3.2016 3 dokumenty
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2015 23/2015 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 28.5.2015 31.12.2016 28.5.2015 dokument PDF (69 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, .... 61/2012 Zápisy Zastupitelstva Obecní úřad Mysliboř 5.12.2012 31.12.2016 5.12.2012 dokument PDF (58 kB)
Obecně závazné vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 13/2010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 8.12.2010 31.12.2016 8.12.2010 dokument PDF (54 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.