Stav k 25. 6. 2022 12.38

Nalezeno 50 záznamů. Poslední změna: 18. 6. 2022 13:20:26
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko, 27. 6. 2022 od 16:00 hod. 46/2022 Konání Zastupitelstva Mikroregion Telčsko 18.06.2022 27.06.2022 18.06.2022 dokument PDF
SVaK Jihlavsko - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 45/2022 Schválený ZÚ SVaK Jihlava 18.06.2022 31.07.2023 18.06.2022 dokument PDF
Návrh závěrečného účtu DSO Plynofikace obcí "Podyjí", Zpráva nezávislého auditora za ro 2021 44/2022 Návrh závěrečného úč DSO Plynofikace obcí 18.06.2022 31.07.2022 18.06.2022 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení 43/2022 Doruč. veř. vyhl. Městský úřad Telč 15.06.2022 19.07.2022 15.06.2022 dokument PDF
Schválený závěrečný účet obce Mysliboř za rok 2021 vč. Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021 42/2022 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 11.06.2022 31.07.2023 11.06.2022 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2021 + Ozn. o zveřejnění 40/2022 Schválený ZÚ Mikroregion Telčsko 24.05.2022 31.07.2023 24.05.2022 3 dokumenty
SVaK Jihlavsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 38/2022 Návrh závěrečného úč SVaK Jihlava 18.05.2022 31.07.2022 18.05.2022 2 dokumenty
Návrh závěrečného účtu obce Mysliboř za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 36/2022 Návrh závěrečného úč Obec Mysliboř 14.05.2022 31.07.2022 14.05.2022 2 dokumenty
Poskytnuté informace 2022 - neviditelný vlak a kolaborace s vrahounským režimem VOZu v Čechách 35/2022 Svobodný přístup k i Obec Mysliboř 14.05.2022 31.12.2023 14.05.2022 2 dokumenty
Poskytnuté informace 2022 - Legální způsob boje 32/2022 Svobodný přístup k i Obec Mysliboř 30.04.2022 31.12.2023 30.04.2022 2 dokumenty
Poskytnuté informace 2022 - Nezákonné zneužívání státní moci proti svobodě slova 31/2022 Svobodný přístup k i Obec Mysliboř 30.04.2022 31.12.2023 30.04.2022 2 dokumenty
Osvěta sběru použitých kuchyňských olejů a tuků 30/2022 Oznámení FRITEX s.r.o. 30.04.2022 31.12.2022 30.04.2022 dokument PDF
SVaK Jihlava - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření na rok 2022 29/2022 Oznámení SVaK Jihlava 30.04.2022 31.03.2023 30.04.2022 dokument PDF
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 26/2022 Oznámení Obec Mysliboř 21.04.2022 30.04.2023 21.04.2022 dokument PDF
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 23/2022 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 07.04.2022 31.12.2022 07.04.2022 dokument PDF
Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Mysliboř pro komunální volby v roce 2022 21/2022 Usnes. Zastupitelstva Obec Mysliboř 27.03.2022 31.10.2022 27.03.2022 dokument PDF
Úřad práce ČR a jeho pomoc při fi nanční tísni spojené s růstem cen energií 18/2022 Oznámení MV ČR 07.03.2022 30.06.2022 07.03.2022 3 dokumenty
Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva 17/2022 Oznámení Kraj Vysočina 07.03.2022 30.09.2022 07.03.2022 dokument PDF
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci, akt. ke dni 1. 2. 2022 15/2022 Oznámení ÚZSVM 26.02.2022 30.09.2022 26.02.2022 2 dokumenty
Gallus Extra s.r.o. - DRŮBEŽÍ ZÁSILKOVÁ SLUŽBA AŽ DO DOMU 9/2022 Oznámení Gallus Extra s.r.o. 27.01.2022 10.10.2022 27.01.2022 dokument PDF
Mikroregion Telčsko - schválený rozpočet na rok 2022, Ozn. o zveřejnění 7/2022 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 06.01.2022 31.12.2022 06.01.2022 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění/uložení povinně zveřejňovaných dokumentů 5/2022 Oznámení Obec Mysliboř 04.01.2022 31.12.2030 04.01.2022 dokument PDF
SVaK Jihlavsko - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025 4/2022 Oznámení SVaK Jihlavsko 04.01.2022 31.12.2025 04.01.2022 2 dokumenty
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ“ - Oznámení o zveřejnění 3/2021 Oznámení DSO Plynofikace obcí 04.01.2022 31.12.2025 04.01.2022 dokument PDF
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 2/2022 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 04.01.2022 31.12.2022 04.01.2022 dokument PDF
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2022 66/2021 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 12.12.2021 31.12.2022 12.12.2021 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 65/2021 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 12.12.2021 31.12.2025 12.12.2021 dokument PDF
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2021, 14. 12. 2021 v 10:00 hod 63/2021 Konání Zastupitelstva Krajský úřad Kraje V 04.12.2021 14.12.2022 04.12.2021 dokument PDF
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 49/2021 Doruč. veř. vyhl. MZE 16.09.2021 31.12.2022 16.09.2021 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet obce za rok 2020, Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 33/2021 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 13.06.2021 30.06.2022 13.06.2021 2 dokumenty
Oznámení o schválení závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2020 30/2021 Schválený ZÚ Mikroregion Telčsko 13.06.2021 30.06.2022 13.06.2021 3 dokumenty
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 22/2021 Oznámení Obec Mysliboř 29.04.2021 30.12.2022 29.04.2021 dokument PDF
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2020 12/2021 Výroční zpráva Obec Mysliboř 24.02.2021 28.02.2023 24.02.2021 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 a střednědob. výhledu na roky 22-24 DSO PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ 5/2021 Oznámení DSO Plynofikace obcí 13.01.2021 31.12.2024 13.01.2021 dokument PDF
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 46/2020 Doruč. veř. vyhl. MZE 29.07.2020 31.12.2022 29.07.2020 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - MZe - odchylná opatření od ustanovení lesního zákona 22/2020 Doruč. veř. vyhl. MZE 03.04.2020 31.12.2022 03.04.2020 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2023 DSO 1/2020 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 08.01.2020 31.12.2023 08.01.2020 dokument PDF
Schválený stednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2021 - 2024 89/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 15.12.2019 31.12.2024 15.12.2019 dokument PDF
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 87/2019 Veřejná vyhláška MZE 15.12.2019 31.12.2022 15.12.2019 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 86/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 04.12.2019 31.12.2025 04.12.2019 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy , třídění, 85/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 04.12.2019 31.12.2025 04.12.2019 dokument PDF
GDPR - změna telefonního čísla, uvedení kontaktní osoby 72/2019 Oznámení Obec Mysliboř 23.10.2019 31.12.2025 23.10.2019 dokument PDF
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 63/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 04.09.2019 31.12.2022 04.09.2019 dokument PDF
Poskytnuté informace v roce 2019 dle z. č. 106/1999 Sb. 60/2019 Oznámení Obec Mysliboř 21.08.2019 31.12.2022 21.08.2019 dokument PDF
Zásady zpracování osobních údajů 54/2019 Oznámení Obec Mysliboř 03.07.2019 31.12.2025 03.07.2019 dokument PDF
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy č. j. 18918/2019-MZE-16212 22/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 09.04.2019 31.12.2022 09.04.2019 dokument PDF
Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Mysliboř 54/2018 Oznámení Obec Mysliboř 24.05.2018 31.12.2025 24.05.2018 2 dokumenty
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2019 - 2022 113/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2022 29.12.2017 dokument PDF
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2015 23/2015 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 28.05.2015 31.12.2025 28.05.2015 dokument PDF
Veřejnoprávní smlouva (ISÚI) 37/2011 Veřejnoprávní smlouvy Město Telč 20.10.2011 31.12.2030 20.10.2011 dokument PDF