iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 24. 3. 2017 16:46:46

Nalezeno 19 záznamů.Poslední změna: 22.3.2017 20:20:14

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Telčsko 13.4.2017 26/2017 Pozvánka Obec Mysliboř 22.3.2017 10.4.2017 22.3.2017 dokument PDF (147 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2016 - 2019 25/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (27 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2017 24/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (25 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.3.2017 23/2017 Zápisy Zastupitelstva Obec Mysliboř 20.3.2017 9.4.2017 20.3.2017 dokument PDF (49 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu - DSO Plynofikace obcí Podyjí 22/2017 Oznámení DSO Plynofikace obcí 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (118 kB)
Mikroregion Telčsko - návrh závěrečného účtu, účetní závěrky vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 21/2017 Návrh závěrečného úč Mikroregion Telčsko 20.3.2017 10.4.2017 20.3.2017 3 dokumenty
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtových opatřeních Mikroregionu Telčsko v roce 2017 20/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2017 - 2019 19/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2017 18/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 17/2017 Konání Zastupitelstva Krajský úřad Kraje V 20.3.2017 28.3.2017 20.3.2017 dokument PDF (99 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2017 16/2017 Zápisy Zastupitelstva Obec Mysliboř 20.3.2017 9.4.2017 20.3.2017 dokument PDF (42 kB)
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.3.2017 15/2017 Oznámení E.ON 15.3.2017 29.3.2017 15.3.2017 2 dokumenty
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2016 13/2017 Výroční zpráva Obec Mysliboř 1.3.2017 1.3.2019 1.3.2017 dokument PDF (378 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1. 2. 2017 10/2017 Oznámení ÚZSVM 22.2.2017 31.12.2017 22.2.2017 3 dokumenty
TZ - Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 8/2017 Oznámení Finanční správa 15.2.2017 3.4.2017 15.2.2017 dokument PDF (312 kB)
Dražební vyhláška - opakovaná elektronická dražba_Barčík 6/2017 Dražební vyhlášky JUDr. Vladimír Pláši 8.2.2017 4.4.2017 8.2.2017 dokument PDF (640 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 66/2016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 13.12.2016 31.12.2017 13.12.2016 dokument PDF (44 kB)
Farmička Orlík - prodej kuřic 54/2016 Oznámení Farmička Orlík 26.10.2016 12.5.2017 26.10.2016 dokument PDF (209 kB)
Obecně závazné vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 13/2010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 8.12.2010 31.12.2017 8.12.2010 dokument PDF (54 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.