iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 22. 5. 2019 14:48:39

Nalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 20.5.2019 20:11:21

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Záměr prodeje pozemku 38/2019 Záměr obce - majetek Obec Mysliboř 19.5.2019 12.6.2019 19.5.2019 2 dokumenty
Návrh Závěrečného účtu obce Mysliboř za rok 2018, Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018 37/2019 Návrh závěrečného úč Obec Mysliboř 19.5.2019 12.6.2019 19.5.2019 2 dokumenty
Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2019 36/2019 Oznámení Finanční úřad pro Kr 10.5.2019 9.6.2019 10.5.2019 2 dokumenty
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 32/2019 Oznámení Obec Mysliboř 24.4.2019 31.5.2019 24.4.2019 dokument PDF (216 kB)
DSO PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ“ - návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018, pozvánka na schůzi 31/2019 Návrh závěrečného úč DSO Plynofikace obcí 24.4.2019 27.5.2019 24.4.2019 3 dokumenty
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 29/2019 Doruč. veř. vyhl. Finanční úřad pro Kr 24.4.2019 27.5.2019 24.4.2019 dokument PDF (66 kB)
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením 28/2019 Oznámení Ministerstvo vnitra 17.4.2019 31.12.2019 17.4.2019 dokument PDF (239 kB)
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 27/2019 Oznámení Krajský úřad Kraje V 17.4.2019 25.5.2019 17.4.2019 dokument PDF (155 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 26/2019 Oznámení Obec Mysliboř 17.4.2019 25.5.2019 17.4.2019 dokument PDF (24 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 25/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 9.4.2019 31.12.2019 9.4.2019 dokument PDF (22 kB)
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby ve dnech 24. a 25. 5. 2019 24/2019 Oznámení Obec Mysliboř 9.4.2019 25.5.2019 9.4.2019 dokument PDF (34 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy č. j. 18918/2019-MZE-16212 22/2019 Doruč. veř. vyhl. MZE 9.4.2019 31.12.2022 9.4.2019 dokument PDF (210 kB)
Jmenování zaspisovatele okrskové volební komise pro volby Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 2019 21/2019 Oznámení Obec Mysliboř 27.3.2019 25.5.2019 27.3.2019 dokument PDF (21 kB)
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25.5.2019 19/2019 Oznámení Obec Mysliboř 20.3.2019 25.5.2019 20.3.2019 dokument PDF (22 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1.2.2019 16/2019 Oznámení Obec Mysliboř 13.3.2019 31.12.2019 13.3.2019 2 dokumenty
Drůbežárna Mírovka, Svoboda-Havel - celoroční nabídka 2019 13/2019 Oznámení Drůbežárna Mírovka, 6.3.2019 18.9.2019 6.3.2019 dokument PDF (1,4 MB)
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2018 9/2019 Výroční zpráva Obec Mysliboř 27.2.2019 27.2.2021 27.2.2019 dokument PDF (36 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018 6/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 19.1.2019 31.12.2019 19.1.2019 dokument PDF (34 kB)
Oznámení o výběru místních poplatků na rok 2019 5/2019 Infomace z radnice Obec Mysliboř 5.1.2019 30.6.2019 5.1.2019 dokument PDF (24 kB)
Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2019 4/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 5.1.2019 31.12.2019 5.1.2019 dokument PDF (39 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu DSO Plynofikace obcí "Podyjí" na roky 2020 - 22 2/2019 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 2.1.2019 31.12.2019 2.1.2019 dokument PDF (133 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2019 1/2019 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 2.1.2019 31.12.2019 2.1.2019 dokument PDF (24 kB)
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 61/2018 Schválený ZÚ Obec Mysliboř 27.6.2018 30.6.2019 27.6.2018 2 dokumenty
Výroční zpráva obce Mysliboř za rok 2017 17/2018 Výroční zpráva Obec Mysliboř 28.2.2018 28.2.2020 28.2.2018 dokument PDF (36 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 DSO Plynofikace 115/2017 Rozp. a hosp. obce DSO Plynofikace obcí 29.12.2017 31.12.2021 29.12.2017 dokument PDF (134 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mysliboř na roky 2019 - 2022 113/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 29.12.2017 31.12.2022 29.12.2017 dokument PDF (40 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčskona roky 2019 - 2021 109/2017 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Telčsko 20.12.2017 31.12.2020 20.12.2017 dokument PDF (24 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.