iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Stav k 27. 6. 2017 08:55:26

Nalezeno 19 záznamů.Poslední změna: 20.6.2017 18:18:53

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Pozvánka na jednání zastupitelstav obce dne 28.6.2017 49/2017 Konání Zastupitelstva Obec Mysliboř 19.6.2017 28.6.2017 19.6.2017 dokument PDF (34 kB)
Pozvánka na Dračí lodě v Telči 29.7.2017 48/2017 Oznámení MAS Telčsko 14.6.2017 29.7.2017 14.6.2017 obrázek JPG (1,9 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva obce z 8.6.2017 46/2017 Zápisy Zastupitelstva Obec Mysliboř 14.6.2017 30.6.2017 14.6.2017 dokument PDF (39 kB)
Vyhlášení platnosti nového katastrálního operátu 45/2017 Oznámení KÚ, KP JI 9.6.2017 10.7.2017 9.6.2017 dokument PDF (62 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, účetní výkazy, inventarizační zpráva 42/2017 Výroční zpráva Obec Mysliboř 9.6.2017 28.6.2017 9.6.2017 4 dokumenty
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 37/2017 Oznámení Obec Mysliboř 10.5.2017 30.6.2017 10.5.2017 dokument PDF (28 kB)
Rozhodnutí-povolení uzavírky I/23 Telč-Stranná 3/2017 Oznámení Krajský úřad Kraje V 26.4.2017 31.8.2017 26.4.2017 dokument PDF (215 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2016 31/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 26.4.2017 30.6.2018 26.4.2017 dokument PDF (27 kB)
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 27/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 5.4.2017 31.12.2017 5.4.2017 dokument PDF (21 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2016 - 2019 25/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (27 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2017 24/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Mysliboř 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (25 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu - DSO Plynofikace obcí Podyjí 22/2017 Oznámení DSO Plynofikace obcí 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (118 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtových opatřeních Mikroregionu Telčsko v roce 2017 20/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2017 - 2019 19/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2017 18/2017 Oznámení Mikroregion Telčsko 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (24 kB)
Výroční zpráva Obce Mysliboř za rok 2016 13/2017 Výroční zpráva Obec Mysliboř 1.3.2017 1.3.2019 1.3.2017 dokument PDF (378 kB)
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci akt. k 1. 2. 2017 10/2017 Oznámení ÚZSVM 22.2.2017 31.12.2017 22.2.2017 3 dokumenty
Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 66/2016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 13.12.2016 31.12.2017 13.12.2016 dokument PDF (44 kB)
Obecně závazné vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 13/2010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Mysliboř 8.12.2010 31.12.2017 8.12.2010 dokument PDF (54 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.