iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Detail

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Značka: 29/2020 Zveřejněno od: 15.4.2020 20:21:36 Zveřejnit do: 30.4.2021 20:18:43 Typ: Oznámení Původce: Obec Mysliboř Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 216 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Mysliboř

Vyvěšeno od: 15.4.2020
Vyvěšeno do: 30.4.2021

Úřední deska – Mysliboř

Vyvěšeno od: 15.4.2020
Má být vyvěšeno do: 30.4.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 15.4.2020 20:21:36
Do: 30.4.2021 20:18:43

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.