iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Detail

Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - MZe - odchylná opatření od ustanovení lesního zákona

Značka: 22/2020 Zveřejněno od: 3.4.2020 20:48:50 Zveřejnit do: 31.12.2022 20:47:44 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Ministerstvo zemědělství Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 259 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno od: 3.4.2020
Vyvěšeno do: 31.12.2022

Úřední deska – Mysliboř

Vyvěšeno od: 3.4.2020
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.4.2020 20:48:50
Do: 31.12.2022 20:47:44

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.