iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Detail

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - veřjené projednání návrh

Značka: 58/2019 Zveřejněno od: 14.8.2019 21:02:58 Zveřejnit do: 23.9.2019 20:59:04 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Krajský úřad Kraje Vysočina Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,7 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Krajský úřad Kraje Vysočina

Vyvěšeno od: 14.8.2019
Vyvěšeno do: 23.9.2019

Úřední deska – Mysliboř

Vyvěšeno od: 14.8.2019
Má být vyvěšeno do: 23.9.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 14.8.2019 21:02:58
Do: 23.9.2019 20:59:04

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.