iMunis eDeska

Mysliboř

Úřední deska – Detail

Záměr pronájmu nebytových prostor pohostinství v budově č. p. 73

Značka: 12/2018 Zveřejněno od: 21.2.2018 20:28:45 Zveřejnit do: 2.3.2018 20:24:30 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Mysliboř Verze: 1 Stav: archiv

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 29 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Mysliboř

Vyvěšeno od: 21.2.2018
Vyvěšeno do: 2.3.2018

Úřední deska – Mysliboř

Vyvěšeno od: 21.2.2018
Má být vyvěšeno do: 2.3.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 21.2.2018 20:28:45
Do: 2.3.2018 20:24:30

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.